[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING
LEDIG VIKARIAT FOR BIBLIOTEKRÅDGIVER IKT
AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING
 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har funksjon som fylkesbibliotek og har ansvar for  fylkeskommunens kulturformidlingsaktivitet. Virksomheten har til sammen 9,3 stillinger fordelt på 11 personer. Vi har et trivelig arbeidsmiljø og gode lokaler midt i Arendal sentrum.
For flere opplysninger om virksomheten, se vår hjemmeside: http://www.aa.fylkesbibl.no

Fra 1. november 2004 til 31. oktober 2005 er det ledig et vikariat for bibliotekrådgiver IKT.

Arbeidsoppgaver: 
For halvparten av stillingen vil arbeidsoppgavene bestå av bibliotek- og IKT-relaterte drifts- og utviklingsoppgaver, internt i virksomheten og utad mot folkebibliotekene i fylket. Den andre halvparten av stillingen vil være knyttet opp til prosjektarbeid med å planlegge Kulturnett Aust-Agder. Stillingen vil gå inn i virksomhetens totale tjenestetilbud, og fylkesbiblioteksjefen vil kunne fastsette oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner: 
Godkjent bibliotekarutdanning fra HiO eller tilsvarende, og relevant videreutdanning innen IKT. Det vil også bli lagt vekt på relevant praksis. Vi søker en allsidig, utadvendt person med evne til å kombinere driftsoppgaver med utviklingsarbeid.
Lønn etter avtale. Ansettelse for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 8.10.04
Søknad sendes: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Serviceboks 617, 4809 Arendal 
Nærmere opplysninger: Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen, tlf. 37 01 39 26, eller bibliotekrådgiver IKT Kristin Havstad, tlf. 37 01 39 24.