[ Tilbake ]


 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
TURNEKOORDINATOR

Aust-Agder fylkeskommune har ambisiøse mål for kultursektoren i fylket. Aust-Agder har et mangfold av kulturaktiviteter, og et mål er å være blant de fremste fylker bl a når det gjelder gode kulturopplevelser for barn og unge. Vi ønsker at alle barn og unge skal ha tilgang til litteratur, teater, musikk og billedkunst, samt natur og idrett der de bor.
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling består av tidligere Aust-Agder fylkesbibliotek og fra 13.5.02 også fylkeskommunens kulturformidlingsaktivitet (barnehage-, skole- og institusjonskonserter og skoleteater, samt tilskuddsbehandling). Drift av ”Den kulturelle skolesekken” er lagt til virksomheten. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har til sammen 10,8 stillinger fordelt på 13 personer. Virksomheten har lokaler i Arendal bibliotek. Vi har et trivelig arbeidsmiljø.  For flere opplysninger om virksomheten, se vår hjemmeside: http://www.aa.fylkesbibl.no

Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt at ”Den kulturelle skolesekken” skal inngå som en del av ordinær drift fra 01.01.04, og 100% stilling som turnekoordinator opprettes fra samme dato.
Arbeidsoppgaver: Ansvar for en samlet koordinering av all turnevirksomhet i fylkeskommunal regi, samt planlegging og utvikling av ”Den kulturelle skolesekken” i Aust-Agder.

Kvalifikasjoner: Vi søker en person med kulturfaglig utdanning på minst høgskolenivå, gode IKT-kunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne og gjerne erfaring fra turnédrift. Av personlige egenskaper vektlegger vi nøyaktighet, ryddighet, samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig. Det er nødvendig å kunne tåle tidspress, og å ”ha mange baller i lufta” samtidig. Det stilles også betydelige krav til kontaktskapende arbeid og nettverksarbeid innen kulturformidlingsfeltet. Stillingsinnhold kan endres i henhold til evt organisasjonsendringer i Fylkeskommunen.

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. 
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, herunder 2% pensjonsinnskudd.

Søknadsfrist: 27.12.03.
Søknad sendes: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Serviceboks 617, 4809 Arendal 
Nærmere opplysninger: Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen, tlf. 37 01 39 26