I AUST-AGDER

Aksjon tXt 2003


Klasse 10 A Lillesand ungdomsskole har vunnet bokpremie! 
Premien overrekkes fredag 12.12.
Vi gratulerer!
[Les mer]

Årets leseaksjon er nå avsluttet,  og mange skoleelever (13 – 16 år) fra  hele landet har deltatt i leseprosjektet som Foreningen !les har hatt i perioden 16. oktober til 16. november.

I Aust-Agder har til sammen 18 skoler vært påmeldt til aksjonen, og mange har sendt inn svar på den første delen av konkurransen. Når det gjelder den andre delen, dramatiseringen av tekstene, har oppslutningen ikke vært stor. Dette er selvfølgelig en ganske krevende oppgave å gi seg i kast med.  Men fylkesjuryen i Aust-Agder har mottatt 2 video-filmer, og begge er fra 9 B ved Hisøy skole i Arendal!

Se videoene fra Aust-Agder!
 

Begge er laget av klasse 9B ved Hisøy ungdomsskole

"Kurt er grusom"

"1000" biter

Vi i fylkesjuryen har sett begge filmene, og vi sender begge filmene inn til aksjonen sentralt. Vår vurdering av filmene er følgende:

Elevene har jobbet både med bilde, lyd og regi.
”Kurt er grusom” er både morsom og original, lydkvaliteten er god, men dessverre er bildekvaliteten ikke helt bra , den ble levert i lavoppløselig kvalitet på CD-rom.
”1000” biter er også bra laget, godt filmet og regissert, med fin innledning og fin rulletekst til slutt. Her er lydkvaliteten på dialogene ikke helt bra.

De 2 filmene fra Hisøy skole i Arendal er laget av følgende elever fra klasse 9B:
"Kurt er grusom":
Hanne Baust Staurset
Ida Katrine Svendsen

"1000" biter:
Tor Marius Gromstad
Siri R. Johannessen
Hege A. Johnsen
Victoria Løvfold
Regine Raknes
Nina S. Schüller
Stine V. Aasen

Disse elevene har jobbet helt selvstendig og på egen hånd, uten noe som helst støtte eller innblanding fra lærernes side! Så produktene er helt og holdent deres egne!

Begge filmene blir nå sendt inn til aksjonen sentralt. Aksjonsledelsen har bedt om at alle filmer sendes inn dit, fordi oppslutningen om videokonkurransen har vært relativ liten i hele landet. Ca. 40 filmer er til nå sendt inn. En nasjonal jury vil velge ut de 10 beste filmene, som så blir lagt ut på nettet til avstemning blant ungdommene selv .
I den nasjonale  juryen sitter: 
Thomas Gjertsen, artist, 
Margreth Olin, regissør
Henrik Mestad, skuespiller
Erlend Loe, forfatter

Juryen i Aust-Agder vil takke elevene fra Hisøy skole for innsatsen, og ønsker dem lykke til videre i den nasjonale kåringen!

Hilsen
 

Øivind Berg       Tore Jonssen      Ole Peder Moy       Ruth Skjævestad
 
 


For mer informasjon, se
http://www.txt.no/tema/tXt_2003/

Txt i Aust-Agder 2003
Påmeldte skoler og bibliotek i Aust-Agder
 
 

!Les | Aksjon tXt | Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 
 

Oppdatert 18.12.2003