Aust-Agder fylkesbibliotek

Logo
Aust-Agder fylkesbibliotek
Besøksadresse: 
Torvet 6 ,  ARENDAL  
Postadresse: 
Serviceboks 617                4809 Arendal 
Telefon: 37 01 39 20 
Telefax: 37 01 39 75 
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
Bokbussen Mobiltelefon: 945 87 065

Bokbussen
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteknett Agder

Sist oppdatert 15.04.2002 
 av aust@aa.fylkesbibl.no
 

Verdens bokdag er et initiativ fra UNESCO og bygger på en gammel
tradisjon fra Barcelona der man på samme dag hvert år setter byen i
bokens tegn. Tradisjonen er å gi en bok og en rose til en man er glad i.

Verdens bokdag 23. april 2002 
i Aust-Agder

Arendal Bibliotek:

Utdeling av Sørlandets litteraturpris
i Arendal bibliotek, auditoriet kl.1900
Program:
  • Presentasjon av årets kandidater
  • Victor Norman overrekker litteraturprisen
  • ”Det litterære Sørland” – kåseri ved Bjørn Hemmer
  • Musikalske innslag av Kirsten Bråten Berg
NB! Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Barneavdelingen:
kl.10.00 og kl.10.30: Billedbokstunder med noen overraskelser.
kl. 18.30: "Rosen og sommerfuglen" - scenelek ved "Ansambl Maslacak"
                    (bosniske/herzegoviniske barn)
                 Sang og musikk ved  "Inka-Kids", Arendal kulturskole
                    (fløyte, gitar, trommer).
 

Iveland bibliotek:
250 bøker på 250 dager
 I forbindelse med Verdens Bokdag tirsdag 23. april lanserer
 Iveland folkebibliotek en ny lesekonkurranse for alle
 Ivelendinger. Les 250 bøker frem til nyttår og bli med i
 trekningen av to gavekort på til sammen kr. 1.000,- fra
  Vennesla Libris.
Fyll en bærepose med gamle bøker for kr. 50.-

Gjerstad bibliotek:
Biblioteket holder åpent fra 1500 - 1930. Her er det bokutstilling, og de deler ut  roser som har et kort med dikt. Diktene er fra forskjellige verdensdeler og land. 
Skolen får besøk fra biblioteket som forteller om bokdagen og leser dikt.
Lærerne får en rose.

Risør bibliotek:
En rose til alle som kommer innom. Denne dagen betaler man heller ikke gebyr.

Birkenes folkebibliotek:
Gebyrfri dag og boksalg

Froland bibliotek:
Friluftskveld på Osevollen fra kl 18.00
Åpning av Osevollen filial med masse bøker og videoer om friluftsliv
Snack til turen? Are Gunnar gir deg forslag
Tur til sommeren? Nidelva padleklubb og Tommy demonstrerer padling og fluefiske. Du kan også få padle hvis du vil.
Representanter fra torsdagsturene i Froland, Stifinneren og Norsk ornitologisk forening, avd. Arendal kommer
”Miljøkatastrofen vi vinner!” Nils Petter Vigerstøl forteller om sur nedbør og fisken tilbake i vanna.
Kaffe og roser til publikum. 

Vi avslutter kvelden med tur opp til bygdeborgen på Smiefjellet. Turleder er Magnar Alvestad.

Velkommen ut i friluft på Osevollen!